Du är viktig! Gör ett gymnasieval som tar dig vidare

Markera de ämnen du är godkänd i:

Baserat på din behörighet kan du söka följande gymnasieprogram:

Olika utbildningsvägar

När du gör ditt gymnasieval är det viktigt att fundera över dina styrkor förmågor och vad du är bra på.

Det är viktigare att du går ut ur gymnasiet med bra betyg, än att du går ett brett gymnasieprogram. Det är ditt meritvärde som tar dig in till högre utbildning.

Om du saknar en särskild behörighetskurs till högre utbildning kan du komplettera genom folkhögskola, vuxenutbildning eller basår på högskolan.

I filmen berättar Camilla Andersson, SYV-samordnare om hur du kan göra ett  gymnasieval utifrån olika perspektiv.

Vad kan jag göra om jag inte är behörig?

I den här filmen presenterar vi de fyra introduktionsprogrammen: individuellt alternativ, yrkesintroduktion, programinriktat val och språkintroduktion.