Bygg- och anläggningsprogrammet

SISTA ANSÖKNINGSDAG: 2024-02-15

Vill du bolla idéer med någon?

Inga problem! Här hittar du kontaktuppgifter till våra studie- och yrkesvägledare. Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Kontaktuppgifter till SYV

Senast uppdaterad: 2023-04-24

På bygg- och anläggningsprogrammet lär du dig att bygga hus och anläggningar. Du får grundläggande kunskap om hur det går till att bygga – från idé till färdig byggnad.

Du lär dig samhällsbyggnad, hur man bygger rationellt, säkert och miljömässigt och du utvecklar din förmåga att hitta lösningar på olika situationer som uppstår i arbetet.

Att kunna samverka med andra är viktigt i yrket och något som återkommer under hela utbildningen. Ett annat viktigt inslag är kunskap om arbetsmiljöfrågor för att du ska undvika skador och hålla ett helt yrkesliv.

Du väljer inriktning till årskurs två. 

Under din tid på programmet kommer få möjlighet att lära dig mer om arbetsmarknaden och utbildningsmarknaden. Minst 15 veckor av utbildningen kommer att vara arbetsplatsförlagt lärande (APL) då du praktiserar på en eller flera arbetsplatser.

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram och efter examen har du möjlighet att gå direkt till ett arbete, till exempel som målare, betongarbetare, glastekniker, plattsättare, stenmontör med flera, beroende på vilken yrkesinriktning du väljer.

Du kan också välja att studera vidare på universitet eller högskola beroende på vilka kurer du väljer och vilket meritvärde du får i ditt slutbetyg. Du kan alltid få hjälp att planera dina studier av din studie- och yrkesvägledare.

Poängplan

Gymnasiegemensamma kurser Antal poäng
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska/Svenska som andraspråk 3 100
Engelska 6 100
Programgemensamma karaktärskurser Antal poäng
Bygg- och anläggning 1 200
Bygg- och anläggning 2 200
Inriktning husbyggnad Antal poäng
Husbyggnadsprocessen 200
Husbyggnad 1 100
Husbyggnad 2 200
Husbyggnad 3 - ombyggnad 200
Programfördjupningar husbyggnad Antal poäng
Betong 1 - lågform och platta på mark 100
Trä 1 - stommar 100
Trä 2 - beklädnad 100
Trä 3 - montage 100
Yrkeskurs 100
Programfördjupningar Träarbetare murare eller betongarbetare Antal poäng
Yrkeskurser 400
Inriktning måleri Antal poäng
Måleriprocessen 200
Måleri 1 200
Programfördjupningar måleri Antal poäng
Måleri 2 200
Måleri 3 200
Måleri 4 200
Yrkeskurs 100
Yrkeskurs 100
Individuellt val Antal poäng
Individuella val 100
Individuella val 100
Gymnasiearbete Antal poäng
Gymnasiearbete 100