Barn- och fritidsprogrammet Torekällgymnasiet

SISTA ANSÖKNINGSDAG: 2024-02-15

Vill du bolla idéer med någon?

Inga problem! Här hittar du kontaktuppgifter till våra studie- och yrkesvägledare. Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Kontaktuppgifter till SYV

Senast uppdaterad: 2023-06-16

Barn- och fritidsprogrammet är programmet för dig som vill arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom det sociala yrkesområdet.

Du får kunskap om hur andra människor lär sig saker och du förbereds på att möta, assistera, förstå och stödja dem i deras utveckling och behov. Programmet lägger stor vikt vid demokrati, etik, pedagogik och värderingar och du får lära dig om samarbete och kommunikation

En viktig del i utbildningen är arbetsplatsförlagt lärande (APL) då du under minst 15 veckor får praktisera på en eller flera arbetsplatser.

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Det innebär att du efter examen ska ha de kunskaper som krävs för att kunna gå direkt ut i yrkeslivet och arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden, till exempel förskola, skola eller fritidsanläggning.

Efter examen kan du också välja att studera vidare på universitet eller högskola beroende på vilka kurser du väljer och vilket meritvärde du får i ditt slutbetyg. Du kan alltid få hjälp att planera dina studier av din studie- och yrkesvägledare.

Poängplan

Gymnasiegemensamma kurser Antal poäng
Engelska 5 100
Historia 1a 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a 50
Svenska /Svenska som andraspråk 1 100
Svenska/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska/Svenska som andraspråk 3 100
Engelska 6 100
Programgemensamma kurser Antal poäng
Hälsopedagogik 100
Naturkunskap 1a2 50
Kommunikation 100
Lärande och utveckling 100
Människors miljöer 100
Pedagogiskt ledarskap 100
Samhällskunskap 1a2 50
Inriktningskurser Antal poäng
Pedagogiskt arbete 100
Socialt arbete 100
Programfördjupning Antal poäng
Specialpedagogik 1 100
Pedagogiska teorier och praktiker 100
Barns lärande och växande 100
Skapande verksamhet 100
Yrkeskurs 100
Yrkeskurs 100
Individuella val Antal poäng
Individuella val 200
Gymnasiearbete Antal poäng
Gymnasiearbete 100