Yrkesintroduktionsprogram

SISTA ANSÖKNINGSDAG: 2024-02-15
Senast uppdaterad: 2023-04-19

På Torekällgymnasiet kan du läsa programmet Yrkesintroduktion. Du läser ämnen från grundskolan som du behöver bli godkänd i samt vissa karaktärskurser inom gymnasieskolan. Yrkesintroduktion har en tydlig praktisk profil.

De olika programmen inom Yrkesintroduktion kommer att hjälpa dig på din väg mot arbetsmarknaden. Efter genomförd utbildning har du möjlighet att gå vidare för att få yrkesexamen från ett nationellt program eller Komvux.På Torekällgymnasiet har du som inte uppnått behörighet för ett nationellt gymnasieprogram möjlighet att läsa yrkesintroduktion mot bygg- och anläggningsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet. 

Programprofiler

Barn- och fritidsprogrammet

På Torekällgymnasiet har du som inte uppnått behörighet för ett nationellt gymnasieprogram möjlighet att läsa yrkesintroduktion mot barn- och fritidsprogrammet.

Här får du möjlighet att läsa färdigt grundskolan samtidigt som du arbetar praktiskt och läser teoretiska kurser mot barn- och fritidsprogrammet. Alla elever får en individuell studieplan anpassad efter sina förutsättningar och förkunskaper, det vill säga att hur din studieplan ser ut beror på vilka godkända ämnen du har från grundskolan och vilket mål du har med din utbildning.

När du går ett yrkesintroduktionsprogram har du två val: Du kan antingen välja att gå mot anställningsbarhet eller satsa på att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram.

Väljer du anställningsbarhet söker du efter programmet jobb utifrån de kurser du fått med dig på yrkesintroduktionsprogrammet.

Väljer du att satsa på att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram läser du då dina grundskoleämnen kombinerat med teoretiska och/eller yrkeskurser inom barn- fritidsprogrammet.

I utbildningen ingår det även APL alternativt praktik.

Inför framtiden

Framtidsutsikterna inom det pedagogiska yrkesområdet är goda. Läser du mot behörighet till det nationella programmet och når en gymnasieexamen breddar du dig ytterligare för fler yrken och arbetstillfällen.

Bygg- och anläggningsprogrammet

Här får du möjlighet att läsa färdigt grundskolan samtidigt som du arbetar praktiskt och läser teoretiska kurser för husbyggnad eller måleri. Alla elever får en individuell studieplan anpassad efter sina förutsättningar och förkunskaper. 

När du går det här programmet har du två val: Du kan antingen välja att gå mot anställningsbarhet eller satsa på att bli behörig till nationellt gymnasieprogram. Väljer du anställningsbarhet söker du efter programmet jobb utifrån de kurser du fått med dig på yrkesintroduktionsprogrammet. Du får inte en yrkesexamen men du kan får arbete med enklare arbetsuppgifter eller söka en lärlingsplats ute på företagen.

Det andra alternativet är att du satsar på att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram. Du läser då dina grundskoleämnen kombinerat med yrkeskurser inom husbyggnad eller måleri. Du kan då söka till ett yrkesprogram efter introduktionsprogrammet, till annan vuxenutbildning eller folkhögskola.

Inför framtiden

Byggbranschen har behov av många olika yrken. De flesta branscher kräver att du har en gymnasieexamen för att du ska få en lärlingsanställning. Du kan starta eget företag.

Vård- och omsorgsprogrammet (äldreomsorg)

Om programmet

På Torekällgymnasiet har du som inte uppnått behörighet för ett nationellt gymnasieprogram möjlighet att läsa yrkesintroduktion mot vård- och omsorgsprogrammet.

Här får du möjlighet att läsa färdigt grundskolan samtidigt som du arbetar praktiskt och läser teoretiska kurser mot vård- och omsorgsprogrammet. Alla elever får en individuell studieplan anpassad efter sina förutsättningar och förkunskaper, det vill säga att hur din studieplan ser ut beror på vilka godkända ämnen du har från grundskolan och vilket mål du har med din utbildning.

När du går ett yrkesintroduktionsprogram har du två val: Du kan antingen välja att gå mot anställningsbarhet eller satsa på att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram.

Väljer du anställningsbarhet söker du efter programmet jobb utifrån de kurser du fått med dig på yrkesintroduktionsprogrammet.

Väljer du att satsa på att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram läser du då dina grundskoleämnen kombinerat med teoretiska och/eller yrkeskurser inom vård- och omsorgsprogrammet.

I utbildningen ingår det även APL alternativt praktik.

Inför framtiden

Framtidsutsikterna inom vård och omsorg är goda. Läser du mot behörighet mot det nationella programmet och når en gymnasieexamen breddar du dig ytterligare för fler yrken och arbetstillfällen inom vården.