Introduktionsprogram programinriktat val

SISTA ANSÖKNINGSDAG: 2024-02-15
Senast uppdaterad: 2023-01-17

Introduktionsprogram programinriktat val (IMV) passar dig som har lite kvar i enstaka ämnen för att få behörighet till ett nationellt gymnasieprogram.

Om du redan vet vilket nationellt program du vill gå ska du välja programinriktat val. Här läser du ämnen som förbereder dig för just det programmet. Det kan vara ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

För att få börja på denna utbildning måste du ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och fyra andra ämnen. Utbildningen pågår under ett år.

När du har uppnått behörighet övergår du till ett nationellt program.