Vill du bolla idéer med någon?

Inga problem! Här hittar du kontaktuppgifter till våra studie- och yrkesvägledare. Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Miriam
Studie- och yrkesvägledare
miriam.janzon@skolasodertalje.se
Mobil 08-523 036 39

 

Senast uppdaterad: 2023-01-31

Torekällgymnasiet

På Torekällgymnasiet kan du läsa yrkesprogram och högskoleförberedande gymnasieprogram. Om du inte nått behörighet för nationellt gymnasieprogram har skolan olika möjligheter för dig på introduktionsprogrammen, här anpassar vi utbildningen utifrån det du har kvar att läsa för att nå behörighet.

Torekällgymnasiet har lång erfarenhet av yrkesutbildning och högskoleförberedande program. Vi har skapat en hög yrkesstolthet som genomsyra skolans arbetssätt och kontakter med näringsliv och offentlig sektor.

För oss är det viktigt att du känner till att du efter gymnasiet har två val; du kan gå direkt ut i arbete eller välja att plugga vidare på högskola. Alla gymnasieprogram ger grundläggande behörighet och på individuella valet kan du lägga till kurser som breddar ditt program.

På vårt introduktionsprogram ger vi alla elever möjlighet att få behörighet till ett nationellt program. Vi anpassar introduktionsprogrammet utifrån det mål eleven har och vi vill att alla elever ska lyckas, oavsett vilken väg de går. Torekällgymnasiet har som mål att stödja och utveckla varje elev för att alla ska nå så långt de kan. Här ska varje elev bli sedd och få rätt stöd och hjälp utifrån sitt behov.

Under dina gymnasieår hos oss kommer du att få öva på att omsätta idéer till handling, att utveckla och förändra, att ta beslut och tränas till att bli en ansvarsfull och självständig individ väl förberedd för anställning, att starta eget företag eller att läsa vidare på högskola. Vi på Torekällgymnasiet vill vara med på din utbildningsresa och se dig växa och lyckas. Har du frågor är du välkommen att kontakta skolans studie- och yrkesvägledare.

Vi ses på Torekällgymnasiet!