VVS- och fastighetsprogrammet

SISTA ANSÖKNINGSDAG: 2024-02-15

Vill du bolla idéer med någon?

Inga problem! Här hittar du kontaktuppgifter till våra studie- och yrkesvägledare. Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Kontaktuppgifter till SYV

Senast uppdaterad: 2023-04-24

På VVS- och fastighetsprogrammet är du med och bygger framtidens hållbara samhälle. Här kommer du att arbeta med och utvecklar de tekniska systemen i byggnader som ansvarar för värme, ventilation, vatten, avlopp och med fastighetsskötsel. Du lär dig hur systemen fungerar, hur du bygger, monterar, hittar fel och lagar dem.

Här får du vara med från idé till färdig lösning, att planera, genomföra och avsluta är viktiga delar som du tränas i. Du lär dig hur man sköter om en färdig byggnad så att den fungerar som den ska. I det här yrket behöver du kunna arbeta tillsammans med andra då du är en del i en byggkedja, samtidigt som du också ska kunna arbeta självständigt. Stor vikt läggs också vid arbetsmiljöfrågor för att du ska undvika arbetsskador och hålla ett helt yrkesliv.

På VVS- och fastighetsprogrammet får du också lära dig hur man driver ett eget företag. En viktig del av utbildningen är arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du under minst 15 veckor får praktisera på en eller flera arbetsplatser.

VVS- och fastighetsprogrammet är ett yrkesprogram och du har möjlighet att gå direkt ut i arbete efter examen, till exempel som kyl- och värmepumpstekniker, VS-montör, fastighetstekniker, isoleringsmontör med flera. Du kan välja att läsa vidare på högskola eller universitet om du väljer kurser som ger behörighet och om du får ett bra meritvärde i ditt slutbetyg. Du kan alltid få hjälp att planera dina studier av din studie- och yrkesvägledare.

Poängplan

Gymnasiegemensamma kurser Antal poäng
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska/Svenska som andraspråk 3 100
Engelska 6 100
Inriktning VVS-installation Antal poäng
Entreprenadteknik 100
Sanitetsteknik 1 100
VVS svets och lödning rör 100
Värmeteknik 1 100
Individuellt val Antal poäng
Individuella val 100
Individuella val 100
Programgemensamma karaktärskurser Antal poäng
Elkraftteknik 100
Systembyggnad 100
Värmelära 100
Verktygs- och materialhantering 100
Programfördjupningar Antal poäng
Injusteringsteknik 100
Sanitetsteknik 2 100
VVS-teknik 200
VVS gassvetsning rör 100
Värmeteknik 2 100
Fastighetsservice- VVS 100
Yrkeskurs 100
Gymnasiearbete Antal poäng
Gymnasiearbete 100