Naturvetenskapsprogrammet

SISTA ANSÖKNINGSDAG: 2024-05-14

Vill du bolla idéer med någon?

Inga problem! Här hittar du kontaktuppgifter till våra studie- och yrkesvägledare. Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Kontaktuppgifter till SYV

Senast uppdaterad: 2023-06-28

Om du väljer naturvetenskapsprogrammet gillar du troligtvis matematik i olika former. Du kommer att få lära dig att tänka kritiskt, resonera logiskt, lösa problem och göra systematiska iakttagelser. Du värderar olika källor och gör fältstudier, experiment och laborationer.

Som elev på naturvetenskapsprogrammet kommer du att få stimulera din nyfikenhet och kreativitet - och utveckla din förmåga till analytiskt tänkande. Här används modern teknik och utrustning och vi läser om livets villkor, fysikaliska fenomen och kemiska processer. Matematik i olika former är ett viktigt ämne på programmet, både inom ämnet matematik men även inom fysik och kemi. Du kommer att räkna matematik flera timmar per dag varav teknisk matematik är den nivå som är mest utmanande.

Du kommer att hålla ett högt tempo och behöver ha en god förmåga att planera dina studier, både under skoldagen och efteråt.

Naturvetenskapsprogrammet ger en bred utbildning och förbereder dig för vidare studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet. Du behöver redan från början satsa på dina studier för att få de betyg som behövs för att komma vidare till högre utbildning. Naturvetenskapsprogrammet ger ingen förtur till högskola/universitet utan det är ditt meritvärde som tar dig vidare. Genom att planera dina studier i god tid kan du satsa på de kurser du behöver. Ta gärna hjälp av din studie- och yrkesvägledare för att få koll på vilket meritvärde och vilka kurser som krävs för att komma in på yrkeshögskola, högskola och universitet.

Poängplan

Gymnasiegemensamma kurser Antal poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Samhällskunskap 1b 100
Religionskunskap 50
Svenska/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska/Svenska som andraspråk 3 100
Programgemensamma kurser Antal poäng
Biologi 1 100
Moderna språk 100
Kemi 1 100
Fysik 1 150
Individuellt val Antal poäng
Valfri kurs åk 2 100
Valfri kurs åk 3 100
Inriktning naturvetenskap Antal poäng
Biologi 2 100
Fysik 2 100
Kemi 2 100
Matematik 4 100
Programfördjupningar Antal poäng
Naturvetenskaplig specialisering 100
Valbart Matematik 5 eller Engelska 7 100/100
Gymnasiearbete Antal poäng
Gymnasiearbete 100