Teknikprogrammet

SISTA ANSÖKNINGSDAG: 2024-05-15

Vill du bolla idéer med någon?

Inga problem! Här hittar du kontaktuppgifter till våra studie- och yrkesvägledare. Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Kontaktuppgifter till SYV

Senast uppdaterad: 2023-06-28

Teknikprogrammet vänder sig till dig som tycker om att lösa problem och vill arbeta med teknik och tekniska processer. Här kommer du att utveckla dina kunskaper i teknik, fysik, kemi och matematik. Du kommer att studera befintlig teknik och utveckling av ny teknik.

En stor del av utbildningen sker i projektform, vilket kräver god planering, ansvarstagande och god samarbetsförmåga. Du är en problemlösare och utgår från praktiska uppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra.

Här blandas teori med praktiska moment och du kommer att tränas i att analysera, modellera, simulera, dra slutsatser och presentera olika tekniska system. Du kommer att få utveckla nya kreativa lösningar och öva på att ha ett vetenskapligt förhållningssätt. Matematik och programmering är viktiga ämne på programmet. Det läggs stort fokus på hållbarhet.

Det treåriga teknikprogrammet förbereder dig för vidare studier på universitet eller högskola. Genom att planera dina studier i god tid kan du satsa på de kurser du behöver för att ta dig vidare. Ta gärna hjälp av din studie- och yrkesvägledare för att få koll på vilket meritvärde och vilka kurser som krävs för att komma in på yrkeshögskola, högskola och universitet.

Poängplan

Gymnasiegemensamma kurser Antal poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Samhällskunskap 1b 100
Religionskunskap 50
Svenska/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska/Svenska som andraspråk 3 100
Programgemensamma kurser Antal poäng
Fysik 1 150
Teknik 1 150
Kemi 1 100
Individuellt val 200 p Antal poäng
Möjlighet till modernt språk 100
Inriktning teknikvetenskap Antal poäng
Matematik 4 100
Fysik 2 100
Programfördjupningar Antal poäng
Programmering 1 100
Valbart Matematik 5 eller Engelska 7 100/100
Robotteknik 100
Tillämpad programmering 100
Gymnasiearbete Antal poäng
Gymnasiearbete 100