International Baccalaureate

SISTA ANSÖKNINGSDAG: 2024-05-15
Senast uppdaterad: 2023-06-28

International Baccalaureate är en internationellt erkänd utbildning med engelska som undervisningsspråk. Det är ett tvåårigt program där Sverige har tagit fram ett första förberedande år (årskurs 1 i gymnasiet), vilket gör att du i Sverige studerar i tre år.

De nationella kurserna hämtas från naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet och teknikprogrammet vilket gör att utbudet kan se olika ut på olika IB-program i Sverige. Kurserna läggs upp på antal timmar och du måste genomföra de timmar som är planerade för din utbildning.

Om du är nyfiken på IB-programmet rekommenderas du att göra ett studiebesök på en skola som har programmet. Väljer du att söka så kommer du att få göra ett färdighetsprov inför antagningen. Du kommer att behöva ta stort ansvar för din studieplanering och i slutet av programmet kommer du att få göra ett examensprov. Examensprovet kommer att rättas av personal i annat land vilket gör att din lärare blir en coach som stödjer dig genom hela utbildningen. En del skolor erbjuder dig att göra ett utbytesår på en annan IB-skola, men du behöver själv ta reda på om det är möjligt på den skola du är intresserad av.

När du har gått IB-programmet får du ett studieresultat som beräknas på ett annat sätt än de nationella gymnasieprogrammen. Det är ett studieförberedande program och efter examen kan du söka till yrkeshögskola, högskola eller universitet i Sverige, men du har också stora möjligheter att studera utomlands. Vissa universitet ger ibland förtur till olika utbildningar.

Genom att planera dina studier i god tid kan du satsa på de kurser du behöver för att ta dig vidare. Ta gärna hjälp av din studie- och yrkesvägledare för att få stöd i din studieplanering och få koll på vilket meritvärde och vilka kurser som krävs för att komma in på yrkeshögskola, högskola och universitet.