Introduktionsprogram Individuellt alternativ

SISTA ANSÖKNINGSDAG: 2024-05-15
Senast uppdaterad: 2023-06-28

På Individuellt alternativ går du som ännu inte har uppnått behörighet för ett nationellt program. Här får du studera i lugn och ro i din egen takt och utbildningen utformas efter dig och dina förkunskaper.

På programmet erbjuder vi möjligheten att uppnå betyg i de ämnen du saknar från grundskolan för att du ska kunna få behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. Du kommer att få en individuell studieplan anpassad för dig, en egen arbetsplats i klassrummet och undervisning i en mindre grupp. Arbetsuppgifterna utformas utifrån din din förmåga. 

På Indivuduellt alternativ vill vi förmedla det positiva i att lära sig. Vi vill att du ska få utvecklas, växa och glädjas åt att göra framsteg och övervinna svårigheter. Som elev får du träna på att utveckla dina förmågor att dra egna slutsatser, förklara, bearbeta, analysera och argumentera för ditt tänkande.

Undervisningen baseras på färdigheter av olika slag, exempelvis läs- och skrivförmåga, vardagsmatematik samt kunskaper att orientera sig i det omgivande samhället. De sociala basfärdigheterna är lika viktiga som de teoretiska, vilket genomsyrar hela verksamheten.

Välkommen till Introduktionsprogram Individuellt alternativ!