Senast uppdaterad: 2023-08-15

Kontaktpersoner

Skolledning

Runar Krantz, rektor (IB, natur- och teknikprogrammet)

e-post: runar.krantz@skolasodertalje.se

tfn. 08-523 044 90

Sara Magnusson, biträdande rektor (Individuellt alternativ)

e-post: sara.magnusson@skolasodertalje.se

tfn. 08-523 016 58

Andreas Lindbäck, biträdande rektor (NIU, LIU)

e-post: andreas.lindback@skolasodertalje.se

tfn. 070-722 03 79

Banibal Yonadam, biträdande rektor (Ekonomi-, och samhällsprogrammet)

e-post: banibal.yonadam@skolasodertalje.se

tfn. 08-523 067 37

 

Administration

Wiktoria Lundbergh, administrativ samordnare

e-post: wiktoria.lundbergh@skolasodertalje.se

tfn. 08-523 039 79

 

Elevhälsa

Individuellt alternativ

Harisa Rizvanovic, skolsköterska (Individuellt alternativ)

e-post: harisa.rizvanovic@skolasodertalje.se

tfn. 08-523 067 82

Maria Afram, skolkurator (Individuellt alternativ)

e-post: maria.afram@skolasodertalje.se

tfn. 08-523 027 61

Nina Bagge, studie- och yrkesvägledare (Individuellt alternativ)

e-post: nina.bagge@skolasodertalje.se

tfn. 08-523 038 40

Verica Skocic, specialpedagog (Individuellt alternativ)

e-post: verica.skocic@skolasodertalje.se

tfn. 08-523 042 29

 

Nationella program

Georgina Noah, skolsköterska

e-post: georgina.noah@skolasodertalje.se

tfn. 08-523 040 22

Giuseppe Caputo, specialpedagog

e-post: giuseppe.caputo@skolasodertalje.se

tfn. 08-523 042 88

Helena Mousa, specialpedagog

e-post: helena,mousa@skolasodertalje.se

tfn. 08-523 010 15

Ornina Tadares, skolkurator

e-post: ornina.tadares@skolasodertalje.se 

Tommy Gustafsson, studie- och yrkesvägledare

e-post: tommy.a.gustafsson@skolasodertalje.se

tfn. 08-523 045 07

 

Vaktmästeri

Antoun Alouch

tfn. 08-523 024 26

e-post: antoun.alouch@skolasodertalje.se

Jaan Eddur

tfn. 08-523 071 12

e-post: jaan.eddur@skolasodertalje.se

 

Täljegymnasiet på Instagram

Följ oss gärna på instagram för mer information!