Senast uppdaterad: 2023-08-15

Kontaktpersoner

Ledning

Runar Krantz, rektor (IB, natur- och teknikprogrammet)

e-post: runar.krantz@skolasodertalje.se

tfn. 08-523 044 90

Sara Magnusson, biträdande rektor (Individuellt alternativ)

e-post: sara.magnusson@skolasodertalje.se

tfn. 08-523 047 50

Andreas Lindbäck, biträdande rektor (NIU, LIU)

e-post: andreas.lindback@skolasodertalje.se

tfn. 070-722 03 79

Banibal Yonadam, biträdande rektor (Ekonomi-, och samhällsprogrammet)

e-post: banibal.yonadam@skolasodertalje.se

Administration

Åsa Holmberg, kommunikatör / reception

tfn. 08-523 044 79

e-post: asa.holmberg@skolasodertalje.se

Wiktoria Lundbergh, administrativ samordnare

tfn. 08-523 039 79

e-post: wiktoria.lundbergh@skolasodertalje.se

Matz Flodin, bibliotekarie

e-post: matz.flodin@skolasodertalje.se

Anders Reinel Lundin, IKT ansvarig, IT

tfn. 08-523 037 06

e-post: anders.reinel-lundin@skolasodertalje.se

Elevhälsa

Maria Afram, kurator (Individuellt alternativ)

e-post: maria.afram@skolasodertalje.se

tfn. 08- 523 02761

Nina Bagge, studie- och yrkesvägledare (Individuellt alternativ)

e-post: nina.bagge@skolasodertalje.se

tfn. 08-523 038 40

Giuseppe Caputo, specialpedagog

e-post: giuseppe.caputo@skolasodertalje.se

tfn. 08-523 042 88

Laikis Dimopoulos, elevvärd

e-post: laikis.dimopoulos@skolasodertalje.se

tfn. 08-523 012 11

Tommy Gustafsson, studie- och yrkesvägledare

e-post: tommy.a.gustafsson@skolasodertalje.se

tfn. 08-523 045 07

Fadi Istifan, kurator

e-post: fadi.istifan@skolasodertalje.se

tfn. 08-523 028 64

Helena Mousa, specialpedagog

e-post: helena,mousa@skolasodertalje.se

tfn. 08-523 010 15

Georgina Noah, skolsköterska

e-post: georgina.noah@skolasodertalje.se

tfn. 08-523 040 22

Harisa Rizvanovic, skolsköterska (Individuellt alternativ)

e-post: harisa.rizvanovic@skolasodertalje.se

tfn. 08-523 067 82

Vaktmästeri

Antoun Alouch

tfn. 08-523 024 26

e-post: antoun.alouch@skolasodertalje.se

Jaan Eddur

tfn. 08-523 071 12

e-post: jaan.eddur@skolasodertalje.se