Yrkesintroduktion

SISTA ANSÖKNINGSDAG: 2023-05-15

Vill du bolla idéer med någon?

Inga problem! Här hittar du kontaktuppgifter till våra studie- och yrkesvägledare. Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Lena
Studie- och yrkesvägledare
lena-beatrice.sjolinder@skolasodertalje.se
Mobil 076 698 2378

Lotta
Studie- och yrkesvägledare
lotta.arvidssoneklind@skolasodertalje.se
Mobil 076 648 0182

Senast uppdaterad: 2023-05-23

På Moraberg studiecentrum kan du läsa programmet Yrkesintroduktion. Du läser ämnen från grundskolan som du behöver bli godkänd i samt vissa karaktärskurser inom gymnasieskolan. Yrkesintroduktion har en tydligt praktisk profil.

De olika programmen inom Yrkesintroduktion kommer att hjälpa dig på din väg mot arbetsmarknaden. Efter genomförd utbildning har du möjlighet att gå vidare för att få yrkesexamen från ett nationellt program eller Komvux.

Kom och träffa oss och se skolan på Öppet hus, varje tisdag under hela vårterminen! Se mer här >>

Programprofiler

Fordons- och transportprogrammet (MC-teknik)

Om programmet

Det här är programmet för dig som har ett intresse för motorer och verkstadsarbete. Under ett år får du lära dig hur det är att arbeta i en verkstad. Du lär dig grunderna om motorer (MC-teknik), verktygskunskap, hur vissa maskiner fungerar och hur en motor fungerar. Du får samarbeta med kollegor och lära dig att bemöta kunder. 

Om du går det här programmet kan du välja två vägar: Du kan välja att fokusera på att läsa in grundskolans ämnen för att bli behörig att söka vidare till ett nationellt gymnasieprogram. Du kan också välja att fokusera på att bli anställningsbar. Under ditt år på Moraberg satsar du då på att få med dig grundläggande kunskaper som du sedan kan söka arbete med.

För att få en yrkesexamen behöver du söka till gymnasiets nationella program. Efter IMYRK kan du läsa på gymnasiets nationella program, vuxenutbildningens utbildningar eller folkhögskola.  

Inför framtiden

Det finns stora behov av att anställa medarbetare i fordon- och transportbranschen, till exempel billackerare, biltekniker, MC-tekniker och  fordonsförare (buss, lastbil). Fordonbranschen är i en snabb förändring och allt fler fordon går på el eller alternativa bränslen. Det ställer stora krav på att du får rätt kompetens med dig ut för att kunna få arbete.

Många arbetsgivare kräver en gymnasieexamen eller en yrkeshögskoleexamen men du kan också starta eget företag efter avslutad utbildning. Jobb finns, men du behöver följa utvecklingen eftersom branschens krav ändras hela tiden utifrån den snabba tekniska utveckling som sker idag.

Hur din studieplan kommer att se ut beror på vilka godkända ämnen du har från grundskolan.

Programplan att ladda ner: Programplan IMYRK MC.pdf

Grundskoleämnen Antal poäng
Engelska
Historia
Matematik
Svenska/Svenska som andraspråk
Religion
Musik
Bild
Modersmål
Programgemensamma ämnen Antal poäng
ATV och motorcykel 200
Gymnasiekurser Antal poäng
Matematik 1a 100
Engelska 5 100
Vård- och omsorgsprogrammet (äldreomsorg)

Om programmet

Det här är programmet för dig som är intresserad av människor och om att lära dig mer om vård- och omsorgskunskaper. Du kommer att få lära dig att samarbeta, om sekretess och om hur hälsan påverkas utifrån den livsstil varje person väljer. Att vara noggrann, ansvarfull och visa respekt är viktiga förmågor. I programmet ingår arbetsförlagd utbildning (APL) vilket innebär att du får träna att omsätta dina kunskaper i verkligheten.

När du går det här programmet har du två vägar att välja på: Du kan välja att gå mot behörighet till nationellt gymnasieprogram, eller att gå mot att bli anställningsbar. Om du går mot behörighet så lägger du ett stort fokus på de grundskoleämnen som du behöver samtidigt som du får läsa kurser som ingår på det nationella vård- och omsorgsprogrammet. Om du går mot anställningsbarhet så väljer du efter avslutad utbildning att söka arbete eller att plugga vidare inom vuxenutbildningen eller folkhögskola.

Din studieplan anpassas efter dina behov och ditt uppsatta mål. I programplanen kan du se vilka olika ämnen som kan ingå i din studieplan. IMYRK mot vård- och omsorg kan läsas på 1 eller 2 år.

Inför framtiden

Framtidsutsikterna är goda inom alla vårdyrken. Om du läst mot anställningsbarhet kan du söka arbete som vårdbiträde inom äldreomsorgen. Läser du mot behörighet för nationella programmet och fortsätter dina studier på gymnasiet eller vuxenutbildningen så når du en undersköterske-examen. Du kan söka till vuxenutbildningen, folkhögskola eller till nationella gymnasieprogram efter du läst yrkesintroduktionsprogrammet. Har du frågor eller funderar på hur det skulle se ut för dig på IMYRK mot VO, ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på programmet så berättar hen mer om vad som gäller för dig.

Hur din studieplan kommer att se ut beror på vilka godkända ämnen du har från grundskolan.

Programplan att ladda ner: Morabergprogramplan IMYRK -VO 2022.pdf

Grundskoleämnen Antal poäng
Engelska
Historia
Matematik
Svenska/Svenska som andraspråk
Religion
Musik
Bild
Modersmål
Programgemensamma ämnen Antal poäng
Omvårdnad 1 100
Social omsorg 1 100
Gerontologi och geriatrik 100
Gymnasiekurser Antal poäng
Matematik 1a 100
Engelska 5 100
Barn- och fritidsprogrammet (förskola)

Om programmet

Den här utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta inom förskola. Det finns två vägar att ta sikte på och du behöver vara delaktig i din studieplanering.

Om du har som mål att bli behörig till nationellt gymnasieprogram så satsar du på dina grundskoleämnen för att bli behörig samtidigt som du får läsa gymnasiekurser med Barn- och fritidsprofilen. Hos oss lär du dig att ta ansvar för barn i förskolan och du får göra praktik på en förskola. Du får kunskaper om barns utveckling, samarbete i ett arbetslag, service och bemötande av vårdnadshavare. Om du väljer att satsa på att bli behörig till de nationella programmen, söker du till gymnasiet när du är klar med grundskolans ämnen.

Om du väljer att gå mot anställningsbarhet är tanken att du ska kunna söka jobb efter detta program. 

Inför framtiden

Arbetsmarknaden ser god ut för dem som jobbar inom pedagogisk verksamhet, förskola eller skola. Efter yrkesintroduktionen kan du få arbete som elevstödjare eller få ett vikariat på en förskola. Inom den pedagogiska verksamheten är det dock önskvärt att du är barnskötare eller förskollärare, därför rekommenderar vi alltid elever att satsa på att bli behöriga och gå det nationella programmet.

Hur din studieplan kommer att se ut beror på vilka godkända ämnen du har från grundskolan.

Programplan att ladda ner: ProgramplanYrkesintro_Barnochfritid.pdf

Grundskoleämnen Antal poäng
Engelska
Historia
Matematik
Svenska/Svenska som andraspråk
Religion
Musik
Bild
Modersmål
Programgemensamma kurser Antal poäng
Lärande och utveckling 100
Pedagogiskt ledarskap 100
Kommunikation 100
Människors miljöer 100
Gymnasiekurser Antal poäng
Matematik 1a 100
Engelska 5 100
Hantverksprogrammet (stylist)

Om programmet

Är du intresserad av hårstyling, naglar, make-up och att möta människor? Välkommen till yrkesintroduktion mot hantverksprogrammet.

Här får du kunskaper och färdigheter i hur du skapar en harmonisk frisyr och en lyckad makeup. Utbildningen innehåller även hud- och hårvård, frans- och brynfärgning, klassisk manikyr och de grundläggande teknikerna i nagelförlängning. Teori och praktik varvas för att du ska nå kunskapsmålen på ett effektivt sätt och de praktiska delarna utförs på dockor, klasskamrater samt på modeller som bokas in till salong. Efter genomförd utbildning tilldelas du diplom i de fyra stylistdelarna manikyr, makeup, hårstyling och klippning.

Det finns två val du kan göra: Du kan gå vidare till nationellt gymnasieprogram och där läsa in en yrkesexamen. Eller så väljer du att bli anställningsbar och söka arbete med de kunskaper du fått på IMYRKHV. Vilket utbildningsmål du sätter avgör hur du går vidare till annan utbildning, antingen vi gymnasieskolan, vuxenutbildningen eller folkhögskola.

Du kan genomföra yrkesintroduktionsprogrammet på ett år. Hur det blir för dig kan du ta reda på genom att kontakta vår studie- och yrkesvägledare på Morabergs studiecentrum.

Inför framtiden

Hantverksprogrammet mot stylist, frisör eller barberare är ett yrke där de allra flesta starta eget företag. Det är inget bristyrke vilket innebär att du inte får arbete lika lätt. Läs gärna mer om yrket på arbetsförmedlingens hemsida, om var de lediga jobben finns och vad du behöver tänka på inför val av utbildning.

Hur din studieplan kommer att se ut beror på vilka godkända ämnen du har från grundskolan.

Programplan att ladda nerProgramplan IMYRK HV.pdf

Grundskoleämnen Antal poäng
Engelska
Historia
Matematik
Svenska/Svenska som andraspråk
Religion
Musik
Bild
Modersmål
Programgemensamma kurser Antal poäng
Hantverk - introduktion 200
Gymnasiekurser Antal poäng
Matematik 1a 100
Engelska 5 100