Senast uppdaterad: 2023-03-07

Kontaktpersoner

Ledning

Susanne Jedenborg, rektor
Tel: 08-523 012 23
susanne.jedenborg@skolasodertalje.se

 

Ann-Marie Bäck Bladh, biträdande rektor
Tel: 08-523 030 05
ann-marie.back-bladh@skolasodertalje.se

Studie- och yrkesvägledning

Lena Sjölinder, SYV (arbetar 40%) ansvarig för YRK
Tel: 08-523 044 91
lena-beatrice.sjolinder@skolasodertalje.se

 

Lotta Arvidsson Eklind, SYV ansvarig för KAA och språkintroduktion
Tel: 08-523 062 63
lotta.arvidssoneklind@skolasodertalje.se

Administration

Marie Pettersson, ADM-samordnare
Tel: 08-523 015 93
marie.pettersson@skolasodertalje.se

Café

Colette Lian
Tel: 08-523 012 29
colette.lian@skolasodertalje.se

 

Nevret Varli
Tel: 08-523 012 29
Nevret.varli@skolasodertalje.se

Elevhälsa

Liza Skog Larsen, kurator
Tel: 08-523 062 67
liza.skog-larsen@skolasodertalje.se

 

Erica Engman, skolsköterska
Tel: 08-523 013 53
erica.engman@skolasodertalje.se

 

Rebecka Lindberg, specialpedagog
Tel: 08-523 012 16
rebecka.lindberg@skolasodertalje.se

 

Roula Sharro, lärarassistent
Tel:08-523 040 87
roula.sharro@skolasodertalje.se

IT

Pamela Glaser-Müller
Tel: 08-523 037 47
pamela.glaser-muller@skolasodertalje.se

KAA (kommunala aktivitetsansvaret)

Ogaret Abdelahad, socionom
Tel: 08-523 028 67
ogaret.abdelahad@sodertalje.se

 

Simon Malmborg, socionom
Tel: 08-523 062 68
simon.malmborg@skolasodertalje.se

Praktik

Thomas Rundberg, praktiksamordnare
Tel: 08-523 013 91
thomas.rundberg@skolasodertalje.se

Skolvärd

Therese Åsberg
Tel: 08-523 012 19
therese.asberg@skolasodertalje.se

Vaktmästare

Jan Susi
Tel: 08-523 021 27
jan.susi@skolasodertalje.se

Lärare

Anders Gustafsson, förstelärare, SO
Tel: 08-523 030 04
anders.gustafsson@skolasodertalje.se

 

Andra Oll, engelska, svenska som andraspråk
Tel: 08-523 061 19
andra.oll@skolasodertalje.se

 

Ann-Christin Nyström, engelska, svenska, svenska som andraspråk
Tel: 08-523 030 84
ann-christin.nystrom@skolasodertalje.se

 

Anna Ek, svenska som andra språk
Tel: 08-523 03003
anna.ek@skolasodertalje.se

 

Annika Söderberg, bild, religion
Tel: 08-523 012 76
annika.soderberg@skolasodertalje.se

 

Berit Palmgren, svenska som andra språk
Tel: 0720 852 476
berit.palmgren@skolasodertalje.se

 

Dzintra Fonzovs Thornqvist, svenska som andra språk
Tel: 08-523 02974
dzintra.fonzovsthornqvist@skolasodertalje.se

 

Eva Nyberg, svenska som andra språk
Tel: 08-523 01769
eva.nyberg@skolasodertalje.se

 

Ghada Sabbagh, matematik, franska
Tel:08-523 025 19
ghada.sabbagh@skolasodertalje.se

 

Helen Panikian, SO, svenska som andraspråk
Tel:08-523 012 43
helen.panikian@skolasodertalje.se

 

Hesna Köhler, förstelärare, arabiska, engelska och franska
Tel: 08-523 031 72
hesna.kohler@skolasodertalje.se

 

Ing-Marie Andersson Enstad, svenska som andraspråk
Tel: 08-523 027 97
ing-marie.anderssonenstad@skolasodertalje.se

 

Ingrid Stark, svenska som andraspråk
Tel: 08-523 067 83
ingrid.stark@skolasodertalje.se

 

Josefin Valham, svenska som andraspråk
Tel: 08-523 014 63
Josefin.Valham@skolasodertalje.se

 

Jörgen Krüsell, historia
Tel: 08-523 038 92
jorgen.krusell@skolasodertalje.se

 

Kristina Ojanne, vård och omsorg
Tel: 08-523 066 60
kristina.ojanne@skolasodertalje.se

 

Lena Agopian, engelska, matematik, svenska som andraspråk
Tel: 08-523 038 81
Lena.Agopian@skolasodertalje.se

 

Lina Demir, religion, svenska som andraspråk
Tele: 08-523 012 25
lina.demir@skolasodertalje.se

 

Marcus Jungberg, Fordons- och transportprogrammet (MC-teknik)
Tel: 08-523 049 78
marcus.jungberg@skolasodertalje.se

 

Maria Jansson, engelska, svenska, svenska som andraspråk
Tel:08-523 047 87
maria.jansson@skolasodertalje.se

 

Pauline Smensgård, engelska, svenska som andraspråk
Tel: 08-523 012 32
pauline.a.smensgard@skolasodertalje.se

 

Sabine Sandelin Areström, pedagogik och hälsopedagogik, svenska som andraspråk
Tel: 08-523 041 36
sabine.sandelin-Arestrom@sodertalje.se

 

Sandra Jedenborg, Hantverksprogrammet (stylist)
Tel: 08-523 030 47
sandra.jedenborg@skolasodertalje.se

 

Sundus Shamon, matematik, NO
Tel: 08-523 063 67
sundus.shamon@skolasodertalje.se

 

Susanne Lundberg, svenska som andraspråk
Tel: 08-523 022 49
susanne.lundberg@skolasodertalje.se

 

Taghreed Zekert, matematik, teknik
Tel: 08-523 012 26
taghreed.zekert@skolasodertalje.se

 

Tove Hasselberg, svenska som andra språk
Tel: 08-523 3172
tove.hasselberg@skolasodertalje.se

 

Urban Härdin, SO, svenska som andraspråk
Tel: 08-523 015 95
urban.hardin@skolasodertalje.se