Om oss

På Morabergs studiecentrum studerar elever som behöver få behörighet till nationella studieförberedande eller yrkesförberedande gymnasieprogram. 

All undervisning på Moraberg är individbaserad vilket innebär att alla elever har en individuell studieplan anpassad efter varje elevs förutsättningar och behov. Vi har alltid små undervisningsgrupper och lärare med spetskompetens på att undervisa elever som saknar behörighet.

Om Morabergs studiecentrum