Språkintroduktion

SISTA ANSÖKNINGSDAG:
Senast uppdaterad: 2024-01-12

Språkintroduktion är en utbildningsväg för ungdomar mellan 16-19 år som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket och det kan ta 1-4 år beroende på vilken nivå i svenska eleven är på.

På språkintroduktion får eleverna undervisning i grundskole- och gymnasieämnen för att få behörighet till gymnasiet, folkhögskola, Komvux eller arbetslivet.

Vi erbjuder

  • Svenska, engelska och matematik
  • Biologi, fysik och kemi
  • Geografi, historia, religion och samhällskunskap  
  • Teknik
  • Modersmål
  • Bild
  • Musik
  • Idrott
  • Engelska och matematik på gymnasienivå
  • I vuxenklasserna erbjuds även gymnasiekurserna naturkunskap 1a1, samhällskunskap 1a1 och personlig försäljning 1 som innefattar arbetsplatsförlagt lärande/praktik (APL) en dag i veckan.