Språkintroduktion

SISTA ANSÖKNINGSDAG:
Senast uppdaterad: 2023-05-23

Språkintroduktion är en utbildningsväg för ungdomar mellan 16-19 år som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket och det kan ta 1-4 år beroende på vilken nivå i svenska eleven är på.

På språkintroduktion får eleverna undervisning i grundskole- och gymnasieämnen för att få behörighet till gymnasiet, folkhögskola, Komvux eller arbetslivet.

Vi erbjuder

 • Svenska, engelska och matematik
 • Biologi, fysik och kemi
 • Geografi, historia, religion och samhällskunskap  
 • Teknik
 • Modersmål 
 • Moderna språk i franska 1
 • Bild
 • Musik
 • Idrott
 • Engelska och matematik på gymnasienivå
 • I vuxenklasserna erbjuds även gymnasiekurserna naturkunskap 1a1, samhällskunskap 1a1 och personlig försäljning 1 som innefattar arbetsplatsförlagt lärande/praktik (APL) en dag i veckan.