Tillgänglighetsredogörelse sodertaljesgymnasier.se

Utbildningskontoret vid Södertälje kommun står bakom den här webbplatsen. Vi strävar efter att sodertaljesgymnasier.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Det inkluderar personer med funktionsnedsättning som använder hjälpmedel för att ta del av information och tjänster. Det kan förekomma brister på hemsidan. Här kan du ta del av dem. 

Tillgänglighetsredogörelse 2022-11-22

Dokument

Det kan finnas PDF-dokument på webbplatsen som inte är korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas PDF-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del PDF-dokument kan bilder och annan grafik sakna textalternativ. 

I samband med att sidor uppdateras går vi igenom dokument och säkerställer att de är tillgängliga.

Bilder och grafik

Vissa bilder och grafiska element kan sakna eller innehålla felaktiga textalternativ. I samband med att sidor uppdateras går vi igenom bilder och grafik och säkerställer att textalternativen är korrekta.

Så har vi testat tillgängligheten

Vi gör granskningar av webbplatsen löpande, manuellt och med hjälp av granskningsverktyg. 

Tillsyn av tillgängligheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning. Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning.

Kontakta oss

Behöver du information som du inte kan ta del av på grund av otillgänglighet på vår webbplats? Hittar du andra brister än de vi listat ovan? Kontakta oss så att vi får reda på problemet och får möjlighet att åtgärda detta.

Skicka e-post till webbredaktionen@sodertalje.se
Ring till kontaktcenter på telefonnummer 08-523 010 00.