Gymnasieskolor i Södertälje

I Södertälje finns tolv gymnasieskolor – fyra kommunala och åtta fristående – med möjligheter till studier på nationella program med olika inriktningar. Vi har även introduktionsprogram för dig som inte är behörig att söka ett nationellt program. Gymnasiesärskolan erbjuder nationella gymnasiesärskoleprogram och Individuellt program.

Kommunala gymnasieskolor

Fristående gymnasieskolor