Behörighetsregler och meritvärde

Här hittar du de regler som gäller för behörighet till gymnasieskolan och information om hur du räknar ut ditt meritvärde.

För att gå ett nationellt program i gymnasieskolan behöver du:

  • Ha slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning
  • Inte redan ha genomgått en gymnasieutbildning
  • Ha påbörjat utbildningen senast det första kalenderhalvåret det år du fyller 20.
Behörighet till yrkesprogram

För att ha behörighet till ett yrkesprogram behöver du ha:

  • Godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst fem andra valfria ämnen från grundskolan.
Behörighet till högskoleförberedande program

De olika högskoleförberedande programmen har olika behörighetskrav. För att ha behörighet till ett högskoleförberedande program behöver du ha:

  • Godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och godkänt i minst nio andra ämnen från grundskolan.
För Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och det Humanistiska programmet gäller:

Godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik, geografi, historia, samhällskunskap och religion samt godkänt i ytterligare fem valfria ämnen.

För Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet gäller:

Godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik, biologi, fysik och kemi samt godkänt i ytterligare sex valfria ämnen.

För Estetiska programmet gäller:

Godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt nio valfria ämnen. Här kan även färdighetsprov förekomma.

För särskild variant:

Det kan ställas krav på förkunskaper i ett sådant ämne eller ämnesområde som är utmärkande för varianten.

Räkna ut ditt meritvärde

De program som har fler sökande än platser använder ditt meritvärde som urval. De elever som har högst meritvärden kommer in på programmet. 

För att beräkna ditt meritvärde summerar du värdet av de 16 bästa ämnesbetygen. Då blir maxvärdet 320 poäng. Har du läst ämnet moderna språk som språkval får du lägga till det som ett extra ämne och räkna 17 betyg. Det maximala meritvärdet blir då 340 poäng.

Betygsvärden:

A = 20
B = 17,5
C = 15
D = 12,5
E = 10
F = 0 (dvs. icke godkänt resultat)

På Utbildningsguiden kan du använda betygskalkylatorn för att få hjälp att räkna ut ditt meritvärde:
Använd betygskalkylatorn och räkna ut ditt meritvärde (utbildningsguiden)

Vad kan jag göra om jag inte är behörig?

I den här filmen presenterar vi de fyra introduktionsprogrammen: individuellt alternativ, yrkesintroduktion, programinriktat val och språkintroduktion.