Innebandy

Vill du bli bäst på innebandy? För dig som vill satsa både på skola och innebandy erbjuder vi en unik möjlighet att kombinera dina studier med en innebandysatsning.

Studierna bedriver du på Torekällgymnasiet,Täljegymnasiet eller Vackstanäsgymnasiet. Träningen och undervisningen är både individ- och laganpassad i sin utformning där hänsyn tas till ditt tränings- och tävlingsupplägg.

Kommer du från en annan kommun än närkommunerna får du hjälp att hitta en lämplig förening för övrig träning. 

Genom det unika samarbetet mellan tre gymnasieskolor inom Södertälje kommun är valmöjligheten av gymnasieprogram väldigt stor. Gå in på respektive skolas hemsidor för att få information om vilka program som erbjuds. 

Studieupplägg för NIU innebandy

Du läser 400-500 poäng specialidrott fördelade på tre undervisningstillfällen i veckan med både teoretisk och praktisk undervisning.

Innebandyundervisningen innehåller bland annat mental träning/prestationspsykologi, träningsmetoder, näringslära, ledarkunskap, skadehantering.