Resor/Inackordering

När du studerar på gymnasiet finns det olika bidrag du kan söka i samband med dina gymnasiestudier. Du kan ansöka om bidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Resor

Har du längre resväg till gymnasieskolan än sex kilometer får du bidrag till resor mellan hemmet och skolan, i första hand i form av ett SL-kort. Kortet får du av skolan vid terminsstarten.

Resebidrag för faktiska kostnader

Om du studerar utanför Stockholms län kan du ansöka om resebidrag hos kommunen. Resebidraget ersätter dina faktiska resekostnader. Du ska lämna in kvitton för en månads resekostnader i din ansökan om resebidrag.

Maxbeloppet för 2022 är 1 610 kronor i månaden under läsårets nio månader. Utbetalning sker en gång per termin. Du ansöker i början av skolåret för ett läsår i taget.

Du kan inte få resebidrag samtidigt som du har inackorderingstillägg.

Om du går i en kommunal gymnasieskola söker du bidraget via kommunens e-tjänster under E-tjänster och blanketter.

Inackordering

Du kan ansöka om inackorderingstillägg om du

  • är folkbokförd i Södertälje kommun går i kommunal gymnasieskola utanför Stockholmslän.
  • är förstahandsmottagen eller går en riksrekryterande utbildning.
  • är under 20 år, till och med vårterminen det år då du fyller 20 år.
  • har en restid mellan bostaden i Södertälje (folkbokföringsadressen) och skolan som är minst två timmar eller har en resväg som är minst 40 kilometer enkel resa med allmänna kommunikationer.

Du kan inte få inackorderingstillägg om du

  • får resebidrag.
  • är andrahandsmottagen.

Inackorderingstillägget för 2022 är 1 610 kr i månaden under skolans nio månader. Om du är antagen till en nationell idrottsutbildning (NIU) kan du inte få inackorderingstillägg. 

Om du får inackorderingstillägg betalas det ut tidigast i oktober för höstterminen och i februari för vårterminen.

Om du går i en kommunal gymnasieskola söker du bidraget via kommunens e-tjänster under E-tjänster och blanketter. Observera att en ansökan om inackorderingstillägg ska skickas in till kommunen inför varje nytt läsår under studietiden. 

Om du går i fristående gymnasieskola söker du bidraget genom CSN.

CSN - inackorderingstillägg

Inackorderin­gstillägg är ett bidrag som du kan få om du behöver bo och studera på en annan ort än på hemorten.

För att få inackorderings­tillägg ska du ha en restid, tur och retur, på minst två timmar per dag mellan ditt föräldrahem och skolan. Restiden beräknas med allmänna kommunikationer, till exempel buss eller tåg.

Du kan ansöka om inackordering­stillägg från CSN om du till exempel studerar på en fristående gymnasieskola eller en folkhögskola. Länk till ansökan.

Om du ska studera på en kommunal gymnasieskola eller på komvux ansöker du vanligtvis om inackorde­ringstillägg hos din hemkommun.

Om du ska studera utanför Sverige kan du läsa om inackorderingsti­llägg på sidan Gymnasiestudier utanför Sverige.