Fastighet, anläggning och byggnation

SISTA ANSÖKNINGSDAG: 2023-02-15

Vill du bolla idéer med någon?

Inga problem! Här hittar du kontaktuppgifter till våra studie- och yrkesvägledare. Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Kontaktuppgifter till SYV

Senast uppdaterad: 2023-01-09

Om programmet

Det här programmet passar dig som tycker om att hjälpa till att lösa vardagliga problem som att byta skruvar och lister och reparera sådant som har gått sönder. Det kan handla om att arbeta med vaktmästeri/underhåll i hyresbostäder, skolor, vårdinrättningar eller hos privata arbetsgivare. Det kan också handla om uppgifter som att städa och underhålla trapphus, tvättstugor eller laga bänkar, dörrar, lås eller liknande.

Fastighet, anläggning och byggnation är ett yrkesprogram som leder till examen. Målet är att du ska vara anställningsbar efter dina år hos oss. Efter utbildningen får du ett examensbevis som du söker anställning med. Alla våra elever får stöd och hjälp utifrån sina behov för att lyckas med studierna på bästa sätt. Du kommer att förberedas för vuxenlivet och tränas i att ta ansvar, bli självständig och att fatta beslut.

Inför framtiden

Programmet ska ge dig bra förutsättningar att komma ut i sysselsättning eller anställning. Foucaultgymnasiet har ett nära samarbete med arbetsförmedlingen, Södertälje kommun och andra myndigheter för att du ska komma ut i anpassat arbete. Du kan söka arbete eller vidare studier inom särskild anpassad utbildning. Du kan ta del av olika insatser från till exempel arbetsförmedlingen. Ta hjälp av din studie- och yrkesvägledare för ditt nästa steg efter gymnasiet.

Poängplan

Gemensamma ämnen i anpassad gymnasieskola, 900p Antal poäng
Svenska/Svenska som andraspråk 1 200
Engelska 1 100
Matematik 1 100
Estetisk verksamhet 100
Historia 50
Idrott och hälsa 1 200
Naturkunskap 1 50
Religion 1 50
Samhällskunskap 1 50
Individuellt val Antal poäng
Valfri kurs utifrån ett utbud som gymnasiet presenterar, läser i åk 2 och åk 3 200
Programgemensamma ämnen Antal poäng
Bygg och anläggning 100
Fastighetsskötsel 100
Service och bemötande 1 200
Programfördjupningar Antal poäng
Fastighetsskötsel 100
Material och verktyg 100
Måleri 100
Skötsel av utemiljöer 100
Naturkunskap 100
Information och kommunikation 100
Hem- och konsumentkunskap 100
Fritid och friskvård 100
Gymnasiearbete i anpassad gymnasieskola Antal poäng
Gymnasiearbete i anpassad gymnasieskola 100