Senast uppdaterad: 2023-01-24

Om skolan

Foucaultgymnasiet är Södertälje kommuns anpassade gymnasieskola. Här sätter vi eleverna i centrum och arbetar aktivt för att varje elev ska vara så självständig som möjligt efter avslutad utbildning. Det innebär att de ska vara redo för arbete och ett aktivt liv som samhällsmedborgare.

Här erbjuder vi fyra nationella program samt det individuella programmet och du studerar under fyra år. Vi är en liten skola med cirka 65 elever och 35 personal. Vi vill ge eleverna en utbildning som skapar värde, för eleverna själva, för samhället och för framtiden. Därför flyttar vi ofta undervisningen utanför skolans väggar och tar del av det som staden och naturen har att erbjuda, som till exempel museum, bibliotek och friluftsliv. Vår skola ligger centralt i Södertälje och närheten till centrum och även till Stockholm är något vi nyttjar regelbundet.

Våra nationella program är yrkesinriktade: Administration, handel och varuhantering, Fastighet, anläggning och byggnation, Fordonsvård och godshantering samt Hälsa, vård och omsorg – barn och fritid. Vi strävar efter att bli Sveriges bästa ”yrkesplugg”. Våra elever rustas med både genuina yrkeskunskaper och yrkesidentitet.

Fokus ligger på att skapa en verklighetsnära utbildning. På alla yrkesprogrammen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) som innebär att eleverna inhämtar en stor del av sin kunskap ute på arbetsplatser. Vi undervisar i professionella lokaler, exempelvis en fullt utrustad fordonsverkstad och en bygghall. Alla elever på yrkesprogrammen erbjuds att ta truckkort. Många av eleverna på Foucaultgymnasiets nationella program går ut i en anställning efter de fyra åren hos oss.

Att anpassa utbildningen efter varje elevs individuella förutsättningar är en del av Foucaultgymnasiets kärna. Vi arbetar med bildstöd och tecken som stöd. Ett lågaffektivt bemötande genomsyrar hela vår verksamhet.

På det individuella programmet finns det ett stort inslag av upplevelsebaserat och konkret lärande. Vår inställning är att alla elever kan lära sig och utvecklas utifrån sina förutsättningar.

På skolan finns ett elevhälsoteam bestående av kurator, skolsköterska, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, skolpsykolog samt tillgång till skolläkare.

På Foucaultgymnasiet finns också ett fritids (korttidstillsyn) som välkomnar både de egna eleverna och elever från andra skolor. Vårt fritids skapar möjligheter för en aktiv fritid med inslag av allt från gocart-åkning till teaterföreställningar. En fritidsplats ansöker man om hos en LSS-handläggare i sin hemkommun.

Välkommen att söka till Foucaultgymnasiet!

Maria Koskinen
Rektor Foucaultgymnasiet   
maria.koskinen@skolasodertalje.se    
08-5230 1478