Träning

All NIU-träning sker i eller i direkt anslutning till Scaniarinken där vi förfogar över två isytor, gym och moderna teorilokaler.

Ishockeyutbildningen är i första hand individuellt inriktad och ska ge den enskilde spelaren en optimal utveckling för en framtida ishockeykarriär. Isträningen leds av föreningens anställda tränare.

Under läsåret varieras träningsgrupperna mellan åldersintegrerad back/forwardträning till sammanhållen och riktad träning. All hockeygymnasieträning är i grunden inriktad på individuell färdighetsträning, såväl tekniskt som taktiskt.

Under utbildningens gång upprättas tillsammans med eleven en individuell utvecklingsplan med syftet att tydliggöra olika utvecklingsområden och elevens eget ansvar i utvecklingsprocessen.

I samband med all praktisk träning arbetar vi med ”goda dagliga vanor” när det gäller uppvärmning, rörlighet och återhämtning.