Träning

Den praktiska fotbollsträningen bedrivs i huvudsak på Södertälje Fotbollsarena året runt.

I direkt anslutning till anläggningen finns möjlighet till rehabträning samt teorilokaler. Skolan erbjuder även en inomhusanläggning med konstgräs.

Under utbildningens gång upprättar våra instruktörer tillsammans med eleven en individuell utvecklingsplan (IUP). Syftet med planen är att analysera och tydliggöra olika utvecklingsområden - såväl spetskompetenser som förbättringsområden.